Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Kompania Mediowa

Kompania Mediowa sp. z o.o.
ul. Macedońska 74
02-761 Warszawa

mail. kontakt@kompaniamediowa.pl 

NIP 5213737448
REGON 364621817
KRS 0000626660
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN