Polityka prywatności

Polityka prywatności KOMPANII MEDIOWEJ

Obowiązuje od dnia 24 maja 2018

 

W portalu https://kompaniamediowa.pl prowadzonym przez Kompania Mediowa sp. z o.o. zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

 

Definicje

Kompania Mediowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-761) przy ul Macedońskiej 74, NIP: 5213737448; REGON: 364621817

 

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Kompania Mediowa sp. z o.o. pod adresem: www.kompaniamediowa.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

 

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. Regulamin – regulamin Serwisu.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

  1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu Kompania Mediowa sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 

analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Kompanii Mediowej sp. z o.o. polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;

wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;

  1. Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

 

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Kompanii Mediowej sp. z o.o. polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

  1. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

Kompania Mediowa sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane Osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Twoich potrzeb. Działania te mogą polegać na:

 

dostarczaniu treści, które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji;

dostarczaniu treści na podstawie danych umieszczonych przez Ciebie na Profilu;

dostarczaniu treści na podstawie analizy Twoich zachowań w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu ofert handlowych dostosowany do Twoich preferencji i aktywności.

 

MARKETING

Kompania Mediowa sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera);

 

W celu realizowania działań marketingowych Kompania Mediowa sp. z o.o. w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Kompania Mediowa sp. z o.o. dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

 

  1. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Kompania Mediowa sp. z o.o. świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

 

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Kompania Mediowa sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Kompania Mediowa sp. z o.o. polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Kompania Mediowa sp. z o.o..

  1. Marketing bezpośredni

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Kompanię Mediową sp. z o.o. do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e- mail, SMS czy poprzez kontakt telefoniczny, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Kompania Mediowa sp. z o.o. przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Kompanii Mediowej sp. z o.o. oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Kompanii Mediowej sp. z o.o. polegający na promowaniu własnej marki.

 

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

 

  1. Cookies „serwisowe”

 

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Kompania Mediowa sp. z o.o. oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;

trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

  1. Cookies „marketingowe”

Kompania Mediowa sp. z o.o. oraz nasi zaufani partnerzy* wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Kompania Mediowa sp. z o.o. oraz zaufani partnerzy* przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Kompanii Mediowej sp. z o.o. oraz organów administracji państwowej.

 

  1. Dostawcy usług dla Kompanii Mediowej sp. z o.o.

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Kompania Mediowa sp. z o.o. takim jak:

 

firmy badawcze,

kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),

agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane w trzech poprzednich rozdziałach),

podmiotom powiązanym z Kompanią Mediową sp. z o.o.,

podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,

dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

dostawcy klienta pocztowego,

podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej w poprzednim rozdziale).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

  1. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:

 

dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres kontakt@kompaniamediowa.pl.

  1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych  Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w  Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Kompania Mediowa sp. z o.o. . Adres korespondencyjny: ul. Macedońska 74, 02-761 Warszawa

Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail kontakt@kompaniamediowa.pl

ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

 

* Lista zaufanych partnerów Kompanii Mediowej sp. z o.o.

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)