Wydawnictwo

Ostatnia prosta

Przygotowanie książki to praca dużego zespołu. Wybór, kalkulacje, negocjacje z autorami, umowy, redakcja, korekta, skład, grafika, zdjęcia, przygotowanie do druku, plany marketingowe i szereg czynności pośrednich. Do tego badania rynku, promocja, dystrybucja. No i rozmowy. Wiele rozmów z ludźmi z branży wydawniczej. Z wielką przyjemnością możemy potwierdzić, że nasza książka jest prawie gotowa. Prawie, bo aby nadać naszej pracy fizyczny wymiar, musimy nasze dzieło wydrukować. Dziś pliki poszły do drukarni.